Banstatus

FROST!

Banan öppnas kl. 10.00

 

 Lägesförbättring på hela spelfältet, en klubblängd!

 Hål 1-9 ordinarie bana. Tänk på att det är frostnätter nu och banan öppnas när frosten har släppt!

Öppning av hela banan Lördag 28/3

OBS! Korthålen spelas från matta!


 

Vid Frost är banan stängd tills frosten har släppt!  Parkbanan/korthålsbanan stängd. Rangen är endast från matta, ok från triangeln från matta.

 

Golfbilsförbud!

Uppdaterat 2020-03-27 kl: 07:00

 

 

Banstatus

Här hittar ni förklaringar för de olika banstatusarna 

Ordinarie bana öppen
Banan är öppen med ordinarie tee och green.

Banan stängd
Banan och alla övningsområden får ej beträdas. Rangen är endast från mattorna.

Vinterbana öppen
Banan är öppen och spelas på vintertee och vintergreen. Alla övningsområden är stängda förutom triangeln. Rangen är öppen men man får endast slå ut från triangeln vid det markerade området och från mattorna.

Vid frost 
Nu när frosten kommer och går så kommer banan vara stängd tills frosten har släppt. Detta för att gräset ska börja invintra utan större påfrestningar, tips är att hålla lite koll på nattemperaturen!
Har du bokat en starttid när det är frost, behöver du boka om din tid till en ny tid.