Banstatus

Ordinarie bana öppen!

 

Vid Frost är banan stängd tills frosten har släppt!  

Vid frost 
Nu när frosten kommer och går så kommer banan vara stängd tills frosten har släppt. Detta för att gräset ska börja invintra utan större påfrestningar, tips är att hålla lite koll på nattemperaturen!
Har du bokat en starttid när det är frost, kan vi komma behöva flytta fram starttiderna om det är full beläggning alternativ kan du behöva boka om din tid till en ny tid. 

 

Ovanstående banstatus och information gäller tillsvidare. 

 

Banstatus

Här hittar ni förklaringar för de olika banstatusarna 

Ordinarie bana öppen
Banan är öppen med ordinarie tee och green.

Banan stängd
Banan och alla övningsområden får ej beträdas. Rangen är endast från mattorna.

Vinterbana öppen
Banan är öppen och spelas på vintertee och vintergreen. Alla övningsområden är stängda förutom triangeln. Rangen är öppen men man får endast slå ut från triangeln vid det markerade området och från mattorna.

 

Planerade arbeten på banan under året

En gång per månad stänger vi banan för spel så vår duktiga banpersonal får möjlighet att arbeta med större arbeten såsom dress- och luftning etc. på ett effektivt och säkert sätt.

Allt för att höja kvalitén ytterligare så att vår bana blir ännu bättre!

Vi tackar för att ni visar hänsyn och hoppas att ni uppskattar banpersonalens insats och deras fina engagemang.

 

Det är följande datum och tider: 

  • 10/5 från 15.00 till 10.50 den 11/5
  • 31/5 från 15.00 till 10.50 den 1/6 
  • 28/6 från 15.00 till 10.50 den 29/6 
  • 26/7 från kl 15.00 till 10.50 den 27/7 
  • 16/8 från kl 15.00 till 10.50 den 17/8 
  • 13/9 från 15.00 till 10.50 den 14/9 
  • 11/10 från 15.00 till 10.50 den 12/10