Banstatus

Ordinarie bana öppen

  

 

Här hittar ni förklaringar för de olika banstatusarna 

Ordinarie bana öppen
Banan är öppen med ordinarie tee och green.

Banan stängd
Banan får ej beträdas.

Vinterbana öppen
Banan är öppen och spelas på vintertee och vintergreen.