Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020 FÖR SÖDERÅSENS GK 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: 

Lokala regler och tillfälliga lokala regler 

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid omklädningsrummen, första tee och på hemsidan (www.soderasensgk.se). 

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 

Onormala banförhållanden (Regel 16) 

  1. Lättnad från trädrötter på fairway

Om en spelares boll är i vila på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre och det är störande inverkan från synliga trädrötter som är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre behandlas trädrötterna som mark under arbete. Synliga rötter i ruffen behandlas som mark under arbete om bollen befinner sig inom 4 klubblängder från fairway. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. (Men störande inverkan föreligger inte om trädrötterna bara ger störande inverkan på spelarens stans.)

  1. Lättnad från sprickor i marken

Sprickor i marken på de delar av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.
(Men störande inverkan föreligger inte om sprickan bara ger störande inverkan på̊ spelarens stans.)

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

  1. Lättnad från elektriskt gränsstaket

Om en spelares boll ligger på̊ banan och inom 1 klubblängder från det elektriska gränsstaketet på̊ får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är 1 klubblängd från staketet och är på̊ samma avstånd från hålet.

  1. Skydd av unga träd

De unga träden med stödpinne är spelförbudszoner: 

  • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f. 
  • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2). 

Tävlingsvillkor 

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller klubbens anslagna tävlingsbestämmelser för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.


Beslutade av Söderåsens GK:s styrelse 2020-02-19