Lokala regler

Lokala bestämmelser
Det är förbjudet att slå ut på hål 10 vid trafik på vägen.

SGF:s generella lokala regler gäller för alla golfklubbar i Sverige och gäller såvida inte annat anges i tävlingsreglerna.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3,

Matchspel-Förlorat hål            Slagspel- 2 slags plikt

Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flytbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

150-meters markering
Pinnar som markerar avståndet 150 till greenens mittpunkt är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Fasta sprinklerlock
Alla fasta sprinklerlock är oflyttbara hindrande föremål och lättnad från störande inverkan av sådana får tas under Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett fast sprinklerlock i spellinje om följande villkor är uppfyllda.

Bollen ska ligga utanför green och ej i hinder och sprinklerlocket skall vara på eller inom två klubblängder från green och två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt:

Bollen skall lyftas och droppas på den närmsta punkt från där bollen låg, som

  1. Inte är närmare hål
  2. Inte har sprinklerlocket i spellinje och
  3. Inte är i ett hinder eller på green.

Bollen får rengöras när den lyfts i detta fall.

Markeringar
Följande markeringar gäller på banan:
Vit – Out of bounds (Regel 27)
Gul – Vattenhinder (Regel 26)
Röd – Sidovattenhinder (Regel 26)
Blå – Mark under arbete (MUA) (Regel 25)
Blå-vit – MUA, spelförbjudet (Bil 1 Del B-a)
Orange – Hindrande föremål (Regel 24)

Lokala regler på Söderåsens Golfklubb
Gärdesgårdar är en organisk del av banan. Lättnad får ej sökas enligt regel 24-2.

Onormala markförhållanden – Rötter i dagen (regel 25)

Jordfasta rötter på varje del av banan, inklusive stigar är mark under arbete och lättnad enligt regel 25-1. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

 

Senast ändrad 2018-04-23