Tävlingar

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska Golfförbundets råd och rekommendationer och ställer av den anledningen in samtliga tävlingar, lottade och olottade på klubben fram till den 30 juni. SGF:s starka rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna skall följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tillsvidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Hälsningar //Styrelsen