Oppstickarna 2018

Oppstickarna 2018.

Resultat från vår tävlingen 10 juli

Vi säger GRATTIS till Jan Olsson som sköt en 64:a

 

Rond 12

 

Jan Olsson                     64

Bengt Wahlgren               69

Per Gustafsson                 71

Rolf Olsson                      73

Peder Tedvik                    73

Mats LIndkvist                 73

Bengt Josephsson            74

Pentti Lundberg               76

Göran Eriksson                79

Mats Johansson               81

Sven Nilsson                   81

Leif Olsson                      81

Leif Du Hane                   82

Sven Bengtsson              82

Bent NIelsen                  85

Torsten Andersson          86

Bo Iwar Johansson          87

 

Juli 

17        Ej spel  pga. Golfvecka

24        ord. tävling

25        Korv, öl o Freesbee hos Bo-Iwar

31        Lagtävling (Köpenhamnare alt. 1-2 el 1-2-3 (indelning förnamn))

 

  Oppstickare R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R10 R 11

R 12

Totalt 10 rond 

1  Torsten Andersson 80 - 74  79  79 75 78 76 69 81  86 777 
2  Sven Bengtsson 90 93 88 74 81 83 85 79 79 77 86 82 811
3 Leif Du Hane 87 77 81  78  84  73 81 76 78 74 79 82 776
4 Göran Eriksson - - 85  82  85  84 87 - - 81 86  79  
5 Per Gustafsson 71 72 71  73  72  76 71 74 72 75 72 71 718
6 Bo Iwar Johansson 73 77 81  83 77 69 75 74  76  87 772 
7 Lennart Johansson 72 83 83  75  70 77 77 87 - -
8 Mats Johansson 75 89 80  73  85  77 - 81 67 78  81 786 
9 Bengt Josephsson - - 82  73  76  83 83 72 78 69 73  74 763 
10 Claes Karlsson - 91 87  83  79  73 81 71 80 86 80  - 811
11 Mats Lindkvist - 81 79  73  73  76 71 70 73 75 77  73 740
12 Pentti Lundberg - 77 - - 84 80 76  76
13 Bent Nielsen 95 - 82  78  79  86 78 85 85 85 85  85 838
14 Nils Göran Nilsson - -   - - -   -
15 Sven Nilsson 79 - 79  81  87  76 71 71 75 78  81 778 
16 Tommy Nordstedt - 78 70  80  79  68 73 75 74 -
17 Jan Olsson 83 81 81  70  75  - 65 - 75 79 75  64 748 
18 Leif OLsson - 81 79  83  77  77 72 83 73 71 81 777 
19 Rolf Olsson 71 75 77  76  77  76   78 72 75 72  73 744
20 Peder Tedvik 86 73 85  73  75  78 79 72 71 80 - 73 759
21 Bengt Wahlgren 100 82 82  85  83 77 72 79 80 77  69 786
                             
   Deltagare / Rond 13 15 18  17 17  18 15 16 19 19 16 17 (16,7)