Oppstickarna 2018

 

 

Oppstickarna 2018.

Resultat från rond 20   2018-09-25  (Allerums GK )

 

Grattis till Leif du Hane som vann på 74 slag netto!!

 

Leif du Hane                74 slag

Tommy Nordstedt          75

Bo Iwar Johansson         76

Per Gustafsson               77

-------------------------------

Lennart Johansson         79

Bent Nielsen                  79

Claes Karlsson               79

Mats Johansson             80

Jan Olsson                    80

Leif Olsson                    80

Mats Lindkvist               81

Peder Tedvik                 82

Torsten Andersson         83

Bengt Josephsson          83

Rolf Olsson                    84

Göran Eriksson              85

Sven NIlsson                 88

Pentti Lundberg             88

Sven Bengtsson             92

 

SlutStällning efter 20 omgångar  

Per Gustafsson             710 slag   

Mats Lindkvist              729        

Peder Tedvik                730      

Jan Olsson                   735      

Tommy Nordstedt         736

Bo Iwar Johansson        736

------------------------------------------

Rolf Olsson                   737

Bengt Josephsson         742     

Leif Olsson                    748    

Bengt Wahlgren            749   

Leif du Hane                 750

Lennart Johansson        750

Mats Johansson            751     

Torsten Andersson        758    

Sven Bengtsson            762   

Pentti Lundberg            765    

Claes Karlsson              765

Bent Nielsen                 773

Sven Nilsson                 776   

Göran Eriksson              818 

 

Snittet på deltagarantalet 2018 blev 16,6 spelare/rond

 

 

  Oppstickare R1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R10 R 11

R 12

R 13

R14

R 15

R16

R17

R18

R19

R20

 
1  Torsten Andersson (80) - 74  (79)  79 75 78 76 69 (81) (86) 74 (86) 78  (84)  78  (81)  77  (82)  
2  Sven Bengtsson (90) (93) (88) 74 81 (83)     (85) 79 79 77 (86) (82) 72 76 78   77  69  (92)  
3 Leif Du Hane (87) 77 (81)  (78) (84)  73 (81) 76 78 74 (79) (82) 78 74 (81) (82)  73  73  (82)  74  
4 Göran Eriksson - - 85  82  85  84 (87) - - 81 86  79 DNF 80 83 (99)  (87) 85  
5 Per Gustafsson 71 (72) 71  (73)  (72)  (76) 71 (74) 72 (75) 72 71 70 (76) - (74)  70  72  70  (77)  
6 Bo Iwar Johansson 73 (77) (81)  (83) 77 69 75 74  76  (87) 69 70 77 (82)  (78)  (81)  76  
7 Lennart Johansson 72 (83) 83  75  70 77 77 (87) - - - - 75  73  69  79  
8 Mats Johansson 75 (89) 80  73  (85)  77 - (81) 67 78  (81) 71 74 (87) (85)  (85)  77  79  (80)  
9 Bengt Josephsson - - (82)  73  76  (83) (83) 72 78 69 73  74 79 74 (80) (80)  74  (83)  
10 Claes Karlsson - (91) (87)  (83) 79  73 81 71 80 (86) 80  - 71 74 (86)  77  (84)  (83)  79  
11 Mats Lindkvist - (81) (79)  73  73  76 71 70 73 75 (77)  73 (81) 70 (92)  (83)  75  95  (81)  
12 Pentti Lundberg - 77 - - 84 80 76  76 75 68 77  71  81  (88)  
13 Bent Nielsen (  ) - 82  78  79  (86) 78 (85) (85) (85) (85)  (85) 73 72 75  78  79  (90)  79  
14 Nils Göran Nilsson - -   - - -   - - - - -  
15 Sven Nilsson 79 - 79  81  (87)  76 71 71 75 78  81 (90) - (88)  85  (88)  
16 Tommy Nordstedt - 78 70  (80)  (79) 68 73 75 74 - DNF - 74 75  74  75  
17 Jan Olsson (83) (81) (81)  70  75  - 65 - 75 79 75  64 79 76 (80) (90)  (84)  DNF  77  (80)  
18 Leif OLsson - (81) 79  (83)  77  77 72 (83) 73 71 (81) (81) 74 77 (87)  (81)  72  76  (80)  
19 Rolf Olsson 71 75 (77)  76  (77)  76 (78) 72 75 72  73 (81) - 71 76  (78)  (82)  (77)  (84)  
20 Peder Tedvik (86) 73 (85)  73  75  (78) (79) 72 71 (80) - 73 73 - - 76  76  68   (81)  (82)  
21 Bengt Wahlgren (100) (82) (82)  (85)  (83) 77 72 (79) (80) 77  69 76 73 77 77  73  78  -  
                                             
   Deltagare / Rond 13 15 18  17 17  18 15 16 19 19 16 17 19 15  15 15  13  16  19  19