Tävlingsregler

Allmänna tävlingsregler

För deltagande ska årets medlemsavgift vara erlagd i erkänd golfklubb.

Tävling markerad med (K) är endast öppen för medlem i Söderåsens GK.

Anmälan sker via:

Anmälan ska göras senast 2 dagar före tävlingsdag. Vid önskemål om tidig eller sen start ska skäl föreligga. Anmälan som ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande vad beträffar anmälningsavgifter.

Spelaren ska se till att exakt handicap är uppdaterad i GIT. Om handicapen är fel ska spelaren justera detta i terminalen före start.

Anmälningsavgiften ska betalas före start samtidigt som greenlagare uppvisas. Efteranmälan förekommer ej, men reserv kan efter lottning ersätta utebliven deltagare för att fylla ut ev. 2-boll till 3-boll.

Startlista publiceras på http://www.golf.se/, och på anslagstavlan.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidta de ändringar i tävlingsprogrammet de finner lämpliga. I övrigt hänvisas till utformade regler för varje enskild tävling.

Priser som inte avhämtas under prisutdelningen av pristagare eller ombud tillfaller nästföljande pristagare eller klubben. (Tävlingsledare kan ej vara ombud)

Klassindelningar om inget annat anges gäller:
A         -12,4
B  12,5-21,4
C  21,5-36,0

Dragning på scorekorten på varje tävling (måste avhämtas personligen).

Fri startavgift för klubbens juniorer.

Greenfeegäster betalar greenfee + anmälningsavgift för att deltaga i tävling.

Ny lokal regel
På vår bana får spelare använda utrustning för att mäta avstånd, inklusive avståndet från boll till flagga. I övrigt är Regel 14-3 tillämplig. Spelare får följaktligen inte använda sådan utrustning som ger annan information, som kan påverka en spelare i hans spel, val v klubbor eller på sätt att utföra ett slag.
(För att allt spel på denna bana, får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållande, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.)

Tävlingskommittén SåGK