Tävlingsbestämmelser 2020

ANMÄLAN TILL TÄVLING
Det är i regel möjligt att anmäla sig till tävling när tävlingsprogrammet är anslaget.
Undantag gäller för tävlingar som ingår i golfveckan. Till dessa tävlingar går det att anmäla sig
fr.o.m. den 1 juni (Guldmedlem fr.o.m. 15 maj)

Anmälan till tävling kan göras på följande sätt:
- via internet (mingolf.golf.se)
- via golfterminalen (vid kansliet)
- via receptionen (direkt eller per telefon)

- För deltagande ska årets spelavgift för aktivt medlemskap vara erlagd.
- Tävlingar markerade med (K) är endast öppen för medlem i Söderåsens GK.
- Anmälningstiden utgår som regel kl. 12.00 två(2) dagar innan tävlingen om inte annat angivits.
- Anmälan som ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande vad beträffar anmälningsavgifter.
- Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits.
- Önskan om tidig respektive sen start kan medges. Övriga önskemål medges ej.
- Spelaren ska se till att exakt handicap är uppdaterad i GIT. Om handicapen är fel ska spelaren justera detta i före start.
- Anmälningsavgiften ska betalas före start samtidigt som greenlagare uppvisas.
Efteranmälan förekommer ej, men reserv kan efter lottning ersätta utebliven deltagare för att
fylla ut ev. 2-boll till 3-boll.

STARTLISTA
Startlista publiceras på golf.se och på anslagstavlan senast dag före tävling.

STARTAVGIFTER/TÄVLINGSGREENFEE
Singel: 130 kr/spelare. Par: 260 kr/par. Juniorer erlägger halv startavgift. Startavgiften kan vara högre vid speciella tävlingsarrangemang, se inbjudan. Gästande spelare betalar, utöver startavgift, greenfee som reducerats med 130 kr. Vid partävlingar betalar gästande spelare, utöver startavgift, halv ordinarie greenfee

ÅTERBUD
Spelare som anmält sig och inlottats i tävling och som uteblir från start utan giltigt skäl och utan att anmäla detta skall debiteras dubbel startavgift och kan avstängas från att delta i tävlingar under viss tid.

RESERVER
Spelare som anmält sig till reservlistan har själv skyldighet att kontrollera om plats erhållits i tävlingen. I övrigt gäller ”Återbud” enligt ovan.

HANDICAP

Alla med hcp 54 och lägre får delta i tävlingar men vissa tävlingar har handicaprestriktioner.

HCP-KLASSER (om inget annat anges)
A: +2,0 -12,4   B: 12,5-21,4   C: 21,5-36  D: 37-54    Se alltid inför respektive tävling.
Partävlingar delas lika i klasser vid lottning om inget annat anges.

TEE I HANDICAPTÄVLING

Om inget annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee.

PAUS
Under tävling har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet och ta en paus på högst 5 minuter
för att inta förfriskningar.

SCORING AREA
Lämna inte ”scoring area” (kanslibyggnaden) förrän du är övertygad om att scorekortet är korrekt ifyllt och signerat.

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker omedelbart efter att en tävling är färdigspelad om inte annat anges
Pristagare måste närvara eller genom ombud vid prisutdelningen. Om detta ej sker tillfaller priset nästa pristagare eller klubben.

ÖVRIGT
Husdjur får ej medtagas vid tävling.
Läs på anslagstavla före tävlingen om särskilda tillfälliga lokala regler gäller för dagen.
I övrigt gäller bestämmelserna i SGF:s ”Spel- och tävlingshandbok

Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Beslutade av Söderåsens GK:s tävlingskommitté 2020-02-19