Efter 8 klubben

Vad innebär Efter 8 Klubben?

Efter 8 klubben är Söderåsens nätverk för klubbens sponsorer och det ingår i sponsorskapen.

Vi vill ge våra sponsorer ett mervärde och bättre möjligheter till att knyta kontakt med andra sponsorer på klubben. Kanske det blir starten på en ny affärsrelation.

Upplägget är enkelt och träffarna är alltid på en fredagsmorgon med start klockan 08:00 med kaffe & fralla i klubbens restaurang.

Träffarna inleds med en kort information från klubben och därefter en presentation av företagen som medverkar. Varje företag ges även möjligheten att presentera sin verksamhet vid de olika träffarna.

Din anmälan till respektive träff skickas senast dagen innan till peter@soderasensgk.se