Nordvästra Skånes Golf & Företagsnätverk

Ett unikt samarbete mellan 6 golfklubbar med bra renommé!

NVSGF

Genom ett unikt samarbete mellan sex golfklubbar med bra renommé vidgar vi kontakterna för företagen i vår region och tillsammans bygger vi ett nätverk över kommungränserna. Fokus ligger på relationer, gemenskap, affärsmöjligheter samt att skapa mervärde för våra företag.  
www.golfnatverk.se