Golfbilar

Hyra av gofbil

För att boka och reservera bil, kontakta receptionen. Körkort för personbil (behörighet B) krävs för att få köra golfbil.

   18 hål  36 hål
 Gäst  350 kr  500 kr
 Gäst med läkarintyg  300 kr  450 kr

Golfbilarna skall efter avslutad runda återlämnas på avsedd plats och tömmas på utrustning och skräp.