Greenfeebiljetts policy

  • Greenfeebiljetter som innehar ett giltigt t.o.m. datum stämplas inte om utan anses som förbrukade om giltighetstiden gått ut.
  • Greenfeebiljetter med gäller t.o.m. 199…-…-… anses som förbrukade och kan inte nyttjas som betalningsmedel längre. Enligt 2§ i presentkortslagen, infaller preskription efter 10 år från den dagen då greenfeebiljetten upprättades.
  • Greenfeebiljetten kan inte bytas in mot pengar/ kontanter.
  • Greenfeebiljetter kan inte delas d.v.s. gälla för 9 hål ett datum och ett senare datum ytterligare 9 hål.
  • En greenfeebiljett = ett spel d.v.s. har köparen erlagt ex. 400 kr för biljetten och nyttjar biljetten vid ett tillfälle då greenfeen är lägre än 400 kr så återbetalas inte mellanskillnaden. Mellanskillnaden kan inte nyttjas av annan spelare d.v.s. att en spelare får avdrag på sin greenfee.
  • Två spelare på en greenfeebiljett är inte tillåtet d.v.s. 2 personer kan inte gå ut och spela en 9 håls runda på 1 st. biljett.