Corona viruset

Viktig information

På Söderåsens GK gör vi allt vi kan för att du ska känna dig trygg när du vistas hos oss.
Våra medlemmar, gäster och medarbetares säkerhet är högsta prioritet och vi följer de rekommendationer som föreläggs oss.

Receptionen och restaurangen är ÖPPET SOM VANLIGT men ska du besöka oss och vår verksamhet vill vi att du är helt frisk och symptomfri.  Vi uppmanar alla att tvätta händerna noga, både före och efter ni besöker oss. Vi är också noga med att alla som är i tjänst hos oss självklart är friska och uppvisar inga symptom på sjukdom. 

Grundregler:

  • Stanna hemma om du känner av symptom på sjukdom
  • God handhygien, tvätta händerna ofta och noggrant
  • Hälsa på avstånd - det är OK att inte ta i hand och kramas
  • Vid besök i kansli och restaurang - följ anvisningar
  • Gör gärna din ankomstanmälan via mobilen
  • Om det går, betala gärna startavgifter, greenfee etc via mingolf.se  
  • Fortsätt att njuta av golfen hos oss med hänsyn och respekt för varandra

Vi bevakar utvecklingen och återkommer om läget förändras.
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tillämpar dessa i vår verksamhet. Vi kommer även följa rekommendationerna från Riksidrottsförbundet ochSvenska Golfförbundet vad gäller allt utövande av idrott.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Använd gärna Handsprit som finns vid bolltvättarna ute på banan.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Spelare bör i möjligast utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Tillfällig lokal regel med anledning av Covid-19

När en spelares boll ligger  i en bunker. Får spelaren ta lättnad utan plikt genom
att placera en boll inom en klubblängd (OBS bollen måste placeras i bunkern)

(Ronden är HCP grundande)Med anledning av den rådande coronapandemin 
har Svenska Golfförbundet (SGF) beslutat att med omedelbar verkan, fr.o.m. 30 mars 2020 införa ett kompletterande avsnitt 1.18 i kap 1 i Spel- och tävlingshandboken 2020, med övergripande bestämmelser som gäller all idrottslig verksamhet. Dessa bestämmelser kan man läsa i sin helhet genom att klicka på länken nedan (*pdf)

Tävlingar

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska Golfförbundets råd och rekommendationer och ställer av den anledningen in samtliga tävlingar, lottade och olottade på klubben fram till den 30 juni.

SGF:s starka rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna skall följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tillsvidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning).

Hälsningar
//Styrelsen