Årets matchspel på klubben

Missa inte att anmäla dig till årets matchspel på klubben. 

Regler och information om matchspel:

Allmänt:

-  Matchspelet pågår från maj-september

-I matchspel spelar du 18 hål.

- Varje spelare garanteras att spela minst 2 matcher.

- Dagsaktuellt hcp gäller.

- Det gäller att vinna så många hål som möjligt.

- Du och din motspelare gör upp om tid.

-Vid lika spelhandicap (SHCP) vinner den som har minst antal slag på hålet.

Matchspelet:

- Efter lottning ska deltagarna ta kontakt med varandra och bestämma en dag och tid för spel.

- Båda deltagarna har lika skyldighet att kontakten skapas och att resultatet rapporteras.

- Matchen är fri att spelas omgående då deltagare kvalificerat sig för spel i en omgång

-Tävlingsledaren tillhandahåller/publicerar en lista där namn, golf-ID, hcp och telefonnummer  framgår för att underlätta kontakt mellan spelarna.

Tävlingsledare Per Kallertin 076-1073382

Startavgift 125 kr (juniorer spelar gratis) som skall erläggas före 1:a matchens start!

Anmälan till matchspelet gör du via Min golf genom att anmäla dig med ditt golfid till tävlingen som heter Matchspel 2018

Sista anmälningsdag är den 6 maj. 

Kommentarer

Fler artiklar