Kallelse höstmöte 2018

Höstmöte den 20 november 2018

Du inbjuds härmed till höstmöte i Söderåsens Golfklubb tisdagen den 20 november 2018 kl. 18.00 i klubbhuset. Ärenden att avhandlas på höstmötet framgår av nedanstående dagordning. 

Möteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli fr.o.m. tisdagen den 13 november. 

Har du tänkt byta medlemskategori nästa år ber vi dig meddela detta senast den 30 november. Meddelas inget blir du fakturerad för samma kategori som du haft under 2018. Föreslagna årsavgifter för 2019 finns på hemsidan, nyhetsbrev och på receptionens anslagstavla fr.o.m. den 13 november.

Glöm inte att uppdatera din e-post adress för att erhålla aktuell information om vad som händer på klubben; skicka ett mail till klubben via info@soderasensgk.se 

Receptionen håller extra öppet denna kväll (kl. 9-18) om ni vill passa på att fynda bland våra REA produkter, ladda rangekort m.m. 

Vi kommer också att ha avtackning av Patrik som lämnar sin tjänst som klubbchef hos oss vid årsskiftet för att fortsätta sin karriär på Landskrona GK. 

Hoppas vi ses den 20 november. 

Välkommen!

Styrelsen
Söderåsens GK

Dagordning

 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 3. Fastställande av föredragningslista.
 • 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 • 6. Redovisning av styrelsens budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räken­skapsåret.
 • 7. Fastställande av;
 • medlemsavgifter och övriga avgifter
 • budget
 • verksamhetsplan
 • 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 9. Övriga frågor (information och diskussion).

Kommentarer

Fler artiklar