Kallelse till höstmöte 25 november

Du inbjuds härmed till höstmöte i Söderåsens Golfklubb måndagen den 25 november 2019 kl. 18.00 i klubbhuset. Ärenden att avhandlas på höstmötet framgår av nedanstående dagordning.

Möteshandlingar innehållande förslag på årsavgifter, övriga avgifter, budget och verksamhetsplan för 2020 finns tillgängliga på klubbens kansli, på hemsidan och i nyhetsbrev (Höstnytt) fr.o.m. den 18 november samt tillhandahålls på mötet.

Har du tänkt byta medlemskategori eller begära utträde inför nästa år ber vi dig meddela detta senast den 30 november. Meddelas inget blir du fakturerad för samma kategori som du haft under 2019. Vid ändring av kategori (nedgradering) efter den 30 november tas en administrationsavgift ut.

Glöm inte att uppdatera din e-post adress för att erhålla aktuell information om vad som händer på klubben; skicka ett mail till klubben via info@soderasensgk.se

Receptionen håller extra öppet denna kväll (kl. 8-14 & 17-18) om ni vill passa på att fynda bland våra REA produkter, ladda rangekort m.m.

Hoppas vi ses den 25 november.

Välkommen!

Styrelsen
Söderåsens GK

Dagordning

 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 3. Fastställande av föredragningslista.
 • 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 • 6. Redovisning av styrelsens budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räken­skapsåret.
 • 7. Fastställande av;
  - medlemsavgifter och övriga avgifter
  - budget
  - verksamhetsplan
 • 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 9. Övriga frågor (information och diskussion).

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Medlemserbjudande från Filborna Arena 2020-09-24
Golfresan on Tour 2020-09-21
KM 2020 2020-09-06
Yoga under hösten 2020-09-03
JNB 2020-08-31