Vi söker en Head Greenkeeper

Söderåsens golfklubb ligger i ett naturskönt område i Bjuvs kommun, ca. 15 minuters väg från Helsingborg. Denna skogs- och parkbana har med sin blandade terräng varit en utmaning för medlemmar och gästspelare sedan 1966. Vi erbjuder en 18-håls bana av mycket hög klass och kvalité. Hit har många av elitens stora spelare letat sig, framförallt för banans omväxlande karaktär med snabba och utmanande greener. Vi är en anläggning i ständig utveckling och har tillsammans med Pierre Fulke Design AB inlett arbetet för att ta fram en långsiktig Masterplan som ska ligga till grund för vår framtida utveckling.

Vår nuvarande Head Greenkeeper går inom kort vidare mot nya utmaningar och vi söker nu hans efterträdare. Tjänsten skall tillsättas omgående och vi söker dig som är driven, målinriktad, innovativ och är socialt kompetent med ett tydligt, kommunikativt och engagerande ledarskap.

Vi söker dig som är strukturerad och har en god förmåga att planera och följa upp uppsatta mål.
Du är utbildad och har flera års erfarenhet inom banskötsel och i arbetsledande ställning vilket
fordras för att du skall kunna uppfylla uppdraget med hög yrkeskunskap.

Du förväntas självklart ha förståelse/kunskap om golfspelet/golfspelaren och vi tycker det är
nödvändigt för uppdraget att du spelar golf eller åtminstone spelat golf på en regelbunden basis.
Anställningen avser en heltidstjänst (100%) och vi följer gällande kollektivavtal.

Kortfattad arbetsbeskrivning:

 • HG lyder under klubbchefen som i samråd rapporterar ärenden som berör banan till
  styrelsen.
 • HG har ansvaret för den dagliga skötseln av banan och är som arbetsledare ansvarig
  för övrig anställd banpersonal.
 • HG har att inom ramen för tilldelade resurser och givna väderleksförutsättningar infria årliga målsättningar och verksamhetsplaner för banverksamheten och har till sitt förfogande
  utöver årlig budget även personal och maskiner.
 • HG har ansvaret för banpersonalens arbetsmiljö och har skyldighet att vidta åtgärder som
  behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Välkommen att mejla in din ansökan, eventuella löneanspråk, CV och referenser till
klubbchef Peter Tublén peter@soderasensgk.se senast den 30 mars 2019.

Vid frågor om tjänsten, kontakta Peter, mobil: 0727-473337
För mer information om klubben, besök vår hemsida www.soderasensgk.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Kommentarer

Fler artiklar