Projekt Mötesplats Söderåsen

Projektet har nu blivit beviljat stöd från LEADER, Jordbruksverket, Bjuvs Kommun och Skåneidrotten. Byggstart är planerad tills september/oktober. Nedan ser ni byggritningar över studion. 

Det är tack vare det stöd som erhålls från Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Bjuvs Kommun och Skåneidrotten som vi kan genomföra detta projekt.

Vi uppdaterar löpande när vi har mer information.

Kontaktperson avseende detta projekt är klubbchef Patrik Brorsson patrik@soderasensgk.se

Projektdagbok

Aktivitet Moment Genomfört
Byggnation Nedgrävning av VA och Pumpbrunn Maj 2018