Projekt Mötesplats Söderåsen

Projektet har nu blivit beviljat stöd från LEADER, Jordbruksverket, Bjuvs Kommun och Skåneidrotten. Byggstart är planerad tills september/oktober. Nedan ser ni byggritningar över studion.

Vi uppdaterar löpande när vi har mer information.

Kontaktperson avseende detta projekt är klubbchef Patrik Brorsson patrik@soderasensgk.se