Projekt Mötesplats Söderåsen

Projektidé

Mötesplats Söderåsen är ett Leaderprojekt som innebär att vi som klubb kommer att uppföra en byggnad (svingstudio) för inomhusträning. Byggnaden och de 11 aktiviteterna som är knutna till projektet kommer skapa en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun där människor kan umgås under avslappnade eller aktiva former året runt.

Samarbeten med andra föreningar, skolor och företag i kommunen kommer att tillgängliggöra området för nya målgrupper. Genom högre kvalité, modern träningsupplevelse, ett bredare utbud av aktiviteter får vi fler människor till området. Anläggningen ska inspirera till ett aktivare liv samt bidra till en bättre hälsa för både yngre och äldre.

Medlemmarna – Nyckelfunktion

Medlemmarna i Söderåsens GK har en viktig roll att fylla i projekt Mötesplats Söderåsen då det krävs ideell tid för att projektet ska bli verklighet. Klubben får tillgodoräkna ideell tid som läggs av personal och medlemmar under åren 2018-2020. 

Byggnation

Byggstarten är planerad tills i mitten av november 2018. Leverantör av bygget är Åsbo Hus som gjuter plattan och monterar huskroppen. Löper allt enligt plan kommer detta var färdigt innan årsskiftet. Under januari –februari är det målning och iordningställande inomhus som gäller och här kommer det behövas hjälp från medlemmar.

Aktiviteter

Som nämnts tidigare finns det 11 aktiviteter knutna till projektet och även dessa rullar igång efter årsskiftet. Först ut blir Golf i Skolan som framför allt kommer drivas av Gabriella och Anna i receptionen. Kontakten med skolorna i Bjuvs kommun är inled under hösten 2018. Övriga aktiviteter kommer att presenteras för er medlemmar efterhand som de blir aktuella.

Kontaktperson avseende detta projekt är klubbchef Peter Tublén peter@soderasensgk.se