SåGK 50 år

1966 var det några golfintresserade som samlades till ett sammanträde i syfte att starta en golfklubb i nordvästra Skåne. Den 23 maj 1966 fattades beslutet om att en golfklubb skulle bildas. Namnet Söderåsens Golfklubb kommer från att det var planerat att banan skulle ligga vid Åstorp intill Söderåsen men ägarna hade andra planer för marken. 1968 presenterades förslaget på det nuvarande området Risekatslösa, området arrenderas av Boserup. Under 1969 kunde man på börja arbetet med att anlägga banan. Först färdigställdes drivingrangen och man gjorde en provisorisk parkbana. Banan öppna i sin helhet den 1 augusti 1970 och 1971 stod klubbhuset klart.