Spelrätter till försäljning

Att tänka på

Säljare:

  • Den som vill sälja sin spelrätt kan anmäla detta till golfklubben på info@soderasensgk.se eller ringa 042-733 37
  • Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så svarar denne själv för försäljningen av sin spelrätt
  • Blankett för genomförande av försäljning finns till höger "Blankett vid försäljning"
  • När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om genomförd försäljning
  • Observera att som spelrättsägare måste man alltid minst erlägga passiv medlemsavgift

Köpare:

  • Köpare som vill förvärva spelrätt av någon av nedan angivna personer ombeds kontakta säljaren för genomförande av köp
  • Skuld till SåGK betyder att köparen skall erlägga denna summan till klubben då den befintliga spelrätten saknar detta.

 

Namn

Pris

Skuld till SåGK

Totalpris

Telefon

E-post

Rune Kallerup 3000:- 3000:- 6000:- 0705-439671  
Marika Magnusson 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027 marika.magnusson@gmail.com
Anna Levin 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027 marika.magnusson@gmail.com
Sase Spasenoski Lord 500:- 0:- 500:- 0706-695317 sashe.lord@gmail.com
Johan Lindén 1400:- 0:- 1400:-   johan.cecilia@telia.com
Cecilia Lindén 1400:- 0:- 1400:-   johan.cecilia@telia.com
Uno Litsegård 1000:-  3000:- 4000:- 042-145140  
Lars Norberg 800:- 0:- 800:-   lars.norberg@live.se
Mikael Persson 300:- 0:- 300:- 0702-299991  
Niclas Fischer 500:- 0:-

500:-

  niclas.fischer@fastighetsbyran.se
Tomas Wintmo 500:- 0:-

500:-

  twintmo@groupe-bel.com
Fredrik Abrahamsson  400:-  0:-

400:- 

0790-258675 frab2401@protonmail.com
Per Abrahamsson 200:- 0:-

200:-

0708-727206 abrahamsson@live.com
Lars-Göran Bengtsson  1500:-  0:-

1500:- 

0706-436098 waltersgard@hotmail.com
Mattias Hjälm 300:- 0:-

300:-

0727-162406  
Christer Engholm 300:- 0:-

300:-

0760-173808 info@ed1.se
Bo Thörn 250:- 0:-

250:-

0763-968966  
Marianne Thörn 250:- 0:-

250:-

0723-298816  
Mikael Björnstedt 500:- 0:-

500:-

0730-652574 bjornstedtmaleri@hotmail.com
Kim Bolinder 250:- 0:-

250:-

0702-158890 kim.bolinder@hotmail.se
Magnus Arvidsson 500:- 0:-

500:-

0735-916271 magnus.arvidsson1@hotmail.se
Anders Andersson  1000:-  3000:- tillgodo

1000:-

042-73217  
Bodil Andersson 1000:-  3000:- tillgodo

1000:- 

042-73217