Spelrätter till försäljning

 

Namn Pris Skuld till SåGK Totalpris Telefon E-post
Rune Kallerup 3000:- 3000:- 6000:- 0705-439671  
Marika Magnusson 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027 marika.magnusson@gmail.com
Anna Levin 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027 marika.magnusson@gmail.com
Sase Spasenoski Lord 500:- 0:- 500:- 0706-695317 sashe.lord@gmail.com
Oskar Nilsson 500:- 0:- 500:- 0709-212822 Tomas.Nilsson@topflight.se
Clas Borgman 700:- 0:- 700:-   clas@borgmans.se
Johan Lindén 1400:- 0:- 1400:-   johan.cecilia@telia.com
Cecilia Lindén 1400:- 0:- 1400:-   johan.cecilia@telia.com
Joachim Johansson 500:- 0:- 500:-   joachim.johansson@gateau.se
Annvy Wahlgren 500:- 3000:- 3500:- 0703-074132 bengt.wahlgren@telia.com
Henrik Olsen   470:- 0:- 470:- 0735-095608  
Uno Litsegård 1000:-  3000:- 4000:- 042-145140  
Lars Gagner  500:-  0:- 500:- 0708-701296 lars_gagner@yahoo.se
Annie Rydén 750:- 0:- 750:-   anniehelsingborg@gmail.com
Claes Rydén 750:- 0:- 750:-   anniehelsingborg@gmail.com
Lars Norberg 800:- 0:- 800:-   lars.norberg@live.se
Jörgen Ojeda 200:- 0:- 200:- 0733-820030 jorgen.ojeda@gmail.com

 

Att tänka på

Säljare:

  • Den som vill sälja sin spelrätt kan anmäla detta till golfklubben på kansli@soderasensgk.se eller ringa 042-733 37
  • Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så svarar denne själv för försäljningen av sin spelrätt
  • Blankett för genomförande av försäljning finns till höger "Blankett vid försäljning"
  • När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om genomförd försäljning
  • Observera att som spelrättsägare måste man alltid minst erlägga passiv medlemsavgift

Köpare:

  • Köpare som vill förvärva spelrätt av någon av nedan angivna personer ombeds kontakta säljaren för genomförande av köp
  • Skuld till SåGK betyder att köparen skall erlägga denna summan till klubben då den befintliga spelrätten saknar detta