Spelrätt

Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så svarar denne själv för försäljningen av sin spelrätt. När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om genomförd försäljning.


Den som vill sälja sin spelrätt kan anmäla detta till golfklubben på kansli@soderasensgk.se eller ringa 042-733 37, som då antecknar att veder­börandes spelrätt finns till försäljning. Blankett för genomförande av försäljning kan erhållas av SåGK, se till höger om texten"Blankett vid försäljning". 

Köpare av spelrätt kan köpa spelrätt direkt av golfklubben i den utsträckning sådana finns att tillgå.  

Spelrätt kan även köpas av befintlig innehavare om denne har spelrätt ute till försäljning. Nedan framgår de personer som har spelrätt ute till försäljning och anmält detta till SåGK.  Köpare som vill förvärva spelrätt av någon av nedan angivna personer ombeds kontakta veder­börande för genomförande av köp.

Vi ber Er observera att som spelrättsägare måste man alltid minst erlägga passiv medlemsavgift för närvarande 800 kr.

Skuld till SåGK betyder att köparen skall erlägga denna summan till klubben då den befintliga spelrätten saknar detta.

 

Namn Pris Skuld till SåGK Totalpris Telefon E-post
Rune Kallerup 3000:- 3000:- 6000:- 0705-439671  
Marika Magnusson 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027

marika.magnusson@gmail.com

Anna Levin 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027

marika.magnusson@gmail.com

Sase Spasenoski Lord

500:- 0: 500:- 0706-695317 sashe.lord@gmail.com

Oskar Nilsson 

500:- 0:- 500:- 0709-21 28 22 Tomas.Nilsson@topflight.se
Clas Borgman 700:- 0:- 700:-   clas@borgmans.se
Johan Lindén 1400:- 0:- 1400:-   johan.cecilia@telia.com
Cecilia Lindén 1400:- 0:- 1400:-  

johan.cecilia@telia.com

Joachim Johansson 500:- 0:- 500:-   joachim.johansson@gateau.se
Annvy Wahlgren 500:- 3000:- 3500:- 0703-074132 bengt.wahlgren@telia.com
Henrik Olsen   470:- 0:- 0:- 073- 5095608  
Uno Litsegård 1000:-  3000:- 4000:- 042-145140  
Lars Gagner  500:-  0:- 500:- 0708-701296 lars_gagner@yahoo.se
Annie Rydén 750:- 0:- 750:-   anniehelsingborg@gmail.com
Claes Rydén 750:- 0:- 750:-   anniehelsingborg@gmail.com
Lars Norberg 800:- 0:- 800:-   lars.norberg@live.se