Måndagsgolfen 2020

I dessa  coronatider gäller följande för

Måndagsgolfen från 3 aug. 2020.

Anmälan. 
Obligatorisk via GIT. Anmälan öppen till och med Lördag kl 12.00, två dagar före speltillfället. OBS! Inga efteranmälningar.

Tävlingsavgift.
Tävlingsavgiften 20 kr betalas via Min Golf eller i Kansliet .

Lottning. 
Sker via GIT och publiceras i Min golf under söndagen.

Scorekort. 
Utskrivna av kansliet och hämtas där. Ingen byter scorekort, alla skriver sina egna resultat.  En spelare i varje boll ansvarar och skriver bollens resultat.

Första Start. 
Kl 11.30. Löpande från Hål 1.

Rapportering.
Spelarna i bollen kontrollerar sitt resultat mot det gemensamma scorekortet och signerar på det. Kortet lämnas in för registrering. I Klubbhuset.

Resultat. 
Samtliga resultat registreras och Hcp justeras i GIT. Resultaten publiceras på hemsidan. Som tidigare år.

Prisutdelning. 
Priserna utdelas som presentkort i slutet av säsongen

                       # # # # 

Måndagsgolfen

Betalning:
Betalning göres i terminalen eller i receptionen. Startavgiften är 20:-.

Priser:
Alla priser kommer att gå ut som presentkort vid säsongsavslutningen. Varje vecka är en avslutad tävling som tidigare. 

Tävlingen:
Tävlingen spelas över 18 hål och är öppen för alla damer i SåGk. Föranmälan sker via golf.se på samma sätt som för övriga tävlingar.  Kom i god tid. Har du glömt anmäla dig hemifrån kan du anmäla dig på plats i receptionen. Tävlingarna är hcp-grundande. Tävlingsledningen rapporterar in resultaten efter varje omgång så eventuella ändring av handicap sker automatiskt.

Spelform:
Vi spelar slaggolf, dvs hålets par + 5 slag är max. När slagen på de 18 hålen räknas samman blir det ”bruttoscoren”. Från denna dras handicapet och då får man ”nettoscoren” och den spelare som har bäst nettoscore vinner. (ex. en som har 112 slag brutto och spelhcp 35 får netto 77 slag, liksom den som har 99 slag brutto och spelhcp 22 också får 77 netto).

Speldag
Måndagar under april – september 2020. Vi startar 6 april och sista gången blir 28 september. Undantag: 13/7 som är måndagen i Golfveckan. Ev. andra undantag kan förekomma och då meddelar vi det via mail.

Anmälan
Föranmälan sker via golf.se senast kl: 10:00 samma dag.
Har du glömt anmäla dig hemifrån kan du anmäla dig på plats i receptionen.

Samling
Vi samlas senast kl 11.00 för lottdragning.

Start
Första boll går ut kl 11.30. Vi har 6 starttider= 24 deltagare. Vid behov kan ev. ytterligare boll till spelas, vilket dock ställer krav på att vi håller oss inom våra tidsgränser.

 

Övrigt
Vi planerar att spela på annan bana (där vi han greenfeeutbyte) ett par gånger under säsongen.

Ansvariga
Inga-Lill Johansson, 0706-19 22 53,   ilj_ingalilljohansson@hotmail.com

Britta Maltesson, 0705-64 78 24,      bm.golf@telia.com


Pia är en backup till I-L, kommer inte vara på plats varje måndag utan ställer upp vid behov. Pia Wendt, 0734-23 46 49, ulf.wendt@telia.com

 

 

Uppdaterad 2020-03-18