Spelrätter till försäljning

Att tänka på

Säljare:

  • Den som vill sälja sin spelrätt kan anmäla detta till golfklubben på info@soderasensgk.se eller ringa 042-733 37
  • Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så svarar denne själv för försäljningen av sin spelrätt
  • Blankett för genomförande av försäljning finns till höger "Blankett vid försäljning"
  • När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om genomförd försäljning
  • Observera att som spelrättsägare måste man alltid minst erlägga passiv medlemsavgift

Köpare:

  • Köpare som vill förvärva spelrätt av någon av nedan angivna personer ombeds kontakta säljaren för genomförande av köp
  • Skuld till SåGK betyder att köparen skall erlägga denna summan till klubben då den befintliga spelrätten saknar detta.

 

Namn

Pris

Skuld till SåGK

Totalpris

Telefon

E-post

Rune Kallerup 3000:- 3000:- 6000:- 0705-439671  
Marika Magnusson 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027 marika.magnusson@gmail.com
Anna Levin 2000:- 0:- 2000:- 0736-362027 marika.magnusson@gmail.com
Sase Spasenoski Lord 500:- 0:- 500:- 0706-695317 sashe.lord@gmail.com
Johan Lindén 500:- 0:- 500:-  0703-221303 familjen.74.linden@gmail.com
Cecilia Lindén 500:- 0:- 500:-  0703-221303 familjen.74.linden@gmail.com
Uno Litsegård 1000:-  3000:- 4000:- 042-145140  
Lars Norberg 800:- 0:- 800:-   lars.norberg@live.se
Mikael Persson 300:- 0:- 300:- 0702-299991