top of page

Höstmöte 2021

KALLELSE


Du inbjuds härmed till höstmöte i Söderåsens Golfklubb måndagen den 29 november 2021 kl.18.00 i klubbhuset. Ärenden att avhandlas på höstmötet framgår av nedanstående dagordning.


Möteshandlingar innehållande förslag på årsavgifter, övriga avgifter, budget och verksamhetsplan för 2022 kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli, hemsida och i nyhetsbrev (höstnytt) senast den 22 november samt tillhandahållas på mötet.


Har du tänkt byta medlemskategori eller begära utträde inför nästa år skall detta meddelas skriftligen senast den 30 november. Meddelas inget blir du fakturerad för samma kategori som du haft under 2021. Vid ändring av kategori (nedgradering) eller begäran om utträde efter den 30 november tillkommer en administrationsavgift enligt tidigare årsmötesbeslut (2017-04-24). Du har möjlighet att Delbetala din årsavgift månadsvis utan extra kostnad. Vill du ha mer information och vägledningen hur du går tillväga så är du välkommen att kontakta kansliet.

Glöm inte att uppdatera din e-post adress för att erhålla aktuell information om vad som händer på klubben. Detta kan göras via mingolf.se eller genom att du skickar ett mail till klubben med era ändringar till info@soderasensgk.se


Hoppas vi ses den 29 november.


Välkommen! Styrelsen Söderåsens GK

Dagordning

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§3. Fastställande av föredragningslista.

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

§6. Redovisning av styrelsens budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räken­skapsåret.

§7. Fastställande av;

- medlemsavgifter och övriga avgifter

- budget

- verksamhetsplan

§8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§9. Övriga frågor (information och diskussion).
79 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page