top of page

Höstmöte 2022

KALLELSE

Höstmöte den 30 november 2022


Du inbjuds härmed till höstmöte i Söderåsens Golfklubb onsdagen den 30 november 2022 kl.18.00 i klubbhuset. Ärenden att avhandlas på höstmötet framgår av nedanstående dagordning.


Möteshandlingar innehållande förslag på årsavgifter, övriga avgifter, budget och verksamhetsplan för 2023 kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli, hemsida och i nyhetsbrev (höstnytt) senast den 23 november samt tillhandahållas på mötet.


Har du tänkt byta medlemskategori eller begära utträde inför nästa år skall detta meddelas skriftligen senast den 30 november. Meddelas inget blir du fakturerad för samma kategori som du haft under 2022. Vid ändring av kategori (nedgradering) eller begäran om utträde efter den 30 november tillkommer en administrationsavgift enligt tidigare årsmötesbeslut (2017-04-24). Du har möjlighet att Delbetala din årsavgift månadsvis via autogiro utan extra kostnad. Vill du ha mer information och vägledningen hur du går tillväga så är du välkommen att kontakta kansliet.

Glöm inte att uppdatera din e-post adress för att erhålla aktuell information om vad som händer på klubben. Detta kan göras via mingolf.se eller genom att du skickar ett mail till klubben med era ändringar till info@soderasensgk.se


Hoppas vi ses den 30 november.


Välkommen! Styrelsen Söderåsens GK


Dagordning

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§3. Fastställande av föredragningslista.

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

§6. Redovisning av styrelsens budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räken­skapsåret.

§7. Fastställande av;

- medlemsavgifter och övriga avgifter

- budget

- verksamhetsplan

§8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§9. Övriga frågor (information och diskussion).Kallelse höstmöte 2022
.pdf
Ladda ner PDF • 13KB
50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page