top of page

Information från Årsmötet

Årsmötet ägde rum i den 15 april och 27 st. medlemmar deltog på detta digitala möte. Klubbens ordförande Lisbeth Wedin hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet för öppnat. Efter det beslutats att mötet blivit utlyst på rätt sätt och att mötet kunde jobba efter den föreslagna dagordningen valdes Lisbeth Wedin som mötesordförande, Marianne Andersson som sekreterare samt Peter Törnqvist och Thomas Persson som protokolljusterare.