top of page

Information från Årsmötet

Årsmötet ägde rum i den 15 april och 27 st. medlemmar deltog på detta digitala möte. Klubbens ordförande Lisbeth Wedin hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet för öppnat. Efter det beslutats att mötet blivit utlyst på rätt sätt och att mötet kunde jobba efter den föreslagna dagordningen valdes Lisbeth Wedin som mötesordförande, Marianne Andersson som sekreterare samt Peter Törnqvist och Thomas Persson som protokolljusterare.


Klubbchef Peter Tublén föredrog därefter styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 och klubbens auktoriserade revisor Rickard Julin från Grant Thornton föredrog därefter revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020.


Mötet valde därefter att godkänna och fastställa den föredragna årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.


Ordet lämnades sedan över till valberedningens ordförande Bengt-Eric Nilsson som delgav valberedningens förslag på val av styrelse och revisorer.


Mötet valde därefter att godkänna valberedningens förslag vilket innebär att styrelsen fram

till nästa årsmöte består utav följande personer: Lars Assarsson, ordförande

Catarina Andersson, ledamot

Marianne Andersson, ledamot

Marie Törnqvist, ledamot

Per Gustafsson, ledamot

Ted Roos, ledamot

Åke Vad Jensen, ledamot


Till revisorer valdes Rickard Julin och Claes Karlsson

Till valberedning valdes Björn Ekstrand och Olof Hansson av mötet. Styrelsen utser sedan på det konstituerande mötet en ledamot. Mötet godkände också att valberedningen själv utser vem som ska vara valberedningens ordförande.


Under punkten Styrelsens förslag tilldelades Lisbeth Wedin ett Hedersmedlemskap för sitt fina engagemang och värdefulla arbete i Söderåsens Golfklubbs styrelse under åren 2002-2021.


Inga motioner hade inkommit att behandlas på mötet och under övriga frågor informerades deltagarna om golfbanans nya markägare.


Lisbeth Wedin, Ulf Larsson och Per Lövstedt avtackades för deras goda insatser då de i samband med årsmötet lämnade sina uppdrag i styrelsen.
88 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page