top of page

Kallelse Årsmöte 2023

Du inbjuds härmed till årsmöte i Söderåsens Golfklubb måndagen den 17 april kl. 18.00 i klubbhuset. Ärenden att avhandlas på årsmötet framgår av bifogad föredragningslista. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via e-post senast e