top of page

Kallelse Höstmöte 2023

Du inbjuds härmed till Höstmöte i Söderåsens Golfklubb onsdagen den 22 nov 2023 kl. 18.00. i klubbhuset

Ärenden att avhandlas på Höstmötet framgår av nedanstående dagordning.

Möteshandlingar innehållande förslag på årsavgifter, övriga avgifter, budget och verksamhetsplan för 2024 kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli, hemsida och i nyhetsbrev (höstnytt) senast den 8 november samt tillhandahållas på mötet.


Hjärtligt välkomna

//StyrelsenDagordning

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare.

§4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.

§5. Fastställande av föredragningslista

§6. Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter och övriga avgifter för det kommande

verksamhetsåret.

§7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskt plan (budget) för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

§8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§9. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

- prisutdelning klubbmästerskap 2023


Kallelse Höstmöte 20231122
.pdf
Ladda ner PDF • 421KB57 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page