top of page

Kort rapport från Årsmötet

Årsmötet hölls igår kväll med en närvaro av 23 medlemmar. Varmt välkomnade av klubbens ordförande, Lars Assarsson, som öppnade mötet och valdes till mötesordförande. Marie Törnqvist valdes som sekreterare medan Magnus Hansson och Fredrik Hansson utsågs till protokolljusterare. Efter att ha bekräftat korrekt utlysning av mötet beslutade man att följa den föreslagna dagordningen.Styrelsens årsredovisning för 2023 presenterades av klubbchefen Peter Tublén och klubbens auktoriserade revisor Rickard Julin från Grant Thornton redogjorde för revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under samma år. Årsredovisningen godkändes enhälligt, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Valberedningens ordförande, Olof Hansson, delgav valberedningens förslag för val av styrelse och revisorer. Mötet godkände förslaget, vilket resulterade i att följande personer valdes till styrelsen fram till nästa årsmöte:

 • Lars Assarsson, ordförande

 • Catarina Andersson, ledamot

 • Per Gustafsson, ledamot

 • Ted Roos, ledamot

 • Fannie Schüler, ledamot

 • Marie Törnqvist, ledamot

 • Åke Vad Jensen, ledamot

Rickard Julin valdes till revisor med Tobias Carlsson som revisorssuppleant. För valberedningen fram till nästa årsmöte valdes:

 • Björn Ekstrand, ordförande

 • Jonas Fröberg, ledamot

 • Fredrik Hansson, ledamot

 • Caroline Kristensen, ledamot

 • Sophie Rapp, ledamot

Under övriga frågor avtackades valberedningens ordförande, Olof Hansson och klubbchefen gav en kort uppdatering om medlemsläget och styrelsens framtida planer.


Lars Assarsson förklarade sedan mötet avslutat och tackade de närvarande, önskande alla en framgångsrik golfsäsong 202425 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page