top of page

Rangens Vänner

Uppdaterat: 12 aug. 2022

I år körde vi igång en ny omgång av Rangens Vänner och till vår stora glädje ville även denna gång ca. 30 medlemmar vara med och stötta vår utveckling av rangen.

Vi har använt en del av denna stöttning till att köpa in nya avståndsskyltar

(3 x 50 m, 3 x 100 m, 3 x 150 m och 1 x 200 m) och vår förhoppning är att vi även kan få installera en ny betalterminal med möjlighet till fler betalnings