top of page

Spel på vinterbana

Nu har vi övergått till att spela vinterbana. Det betyder att det är spel på provisoriska tee och greener.


Vinterbana betyder även att alla övningsområden/övningsgreener/ korthålsbana är stängda förutom triangeln. Rangen är öppen men man får endast slå ut från triangeln vid det markerade området och från mattorna.