top of page

Städdag 26 mars

Golfsäsongen närmar sig och vi vill bjuda in våra medlemmar till Städdag, som vi glädjande kan arrangera som planerat i år.


Vi samlas vid klubbhuset kl.08:30 där vi delar in deltagarna i arbetslag.

Mellan kl. 09:0