top of page

Till Söderåsens damer


Vi hade ett möte den 13 april med Peter Tublén klubbchef, Christel Andersson ordf. Damkommittén och damer från måndagen, Britta Maltesson, Monica Assarsson, Gunilla Andersson o Margareta Sprinzl.