top of page

Betala Avgifterna via Min Golf

BETALA VIA MIN GOLF
”Ett modernare sätt att betala din årsavgift”

I och med en förändring i vårt IT system GIT så försvann möjligheten att betala din årsavgift med de gamla klassiska årsfakturorna. Dessa ersattes med en digital lösning och en samlad faktura.


Betalning av årsavgift sker via MinGolf.se, alltså på samma sida som du vanligtvis bokar din starttid eller ändrar ditt HCP.  Här nedan förklarar vi steg-för-steg och ger er lite mer information gällande tillvägagångssättet och valmöjligheter kring betalning

Betalningsalternativ

Nu när vi lanserat en modern betalningslösning via Min Golf, ger vi dig möjligheten till att själv välja på vilket sätt du önskar att betala din årsavgift. Beroende på medlemskapstyp så kan du välja mellan fem olika sätt att betala. Swish, Kort/Kreditkort, Faktura, Delbetalning/Kredit eller genom Autogiro. 

När skall jag betala?

Vi kommer att meddela er medlemmar via mail när årsavgiften finns tillgänglig och vilket förfallodatum som gäller för betalning på Min Golf. Blir du medlem efter denna period, har du alltid 14 dagar på dig att betala din årsavgift. Kom ihåg att ditt medlemskap inte är aktiverat förrän du har klickat i alla dina artiklar och gått igenom alla steg för betalning.

Betalningsförfarande för dig som INTE önskar autogiro.

1. Logga in på Min Golf
 

2. Klicka på ”Obetalda avgifter” direkt på startsidan, den ligger bredvid knappen hitta starttid och registrera HCP om du har avgifter att betala.
 

3. Markera dina avgifter som du önskar att betala. Du markerar genom att klicka i de lilla gråa rutorna bredvid enskild avgift. (De gråa rutorna finns längst till höger.)
 

4. Klicka på knappen ”Välj Betalsätt” för att komma vidare till de olika betalningsalternativen.
Knappen ”Skapa faktura” är inte aktiverad och kan inte användas på Söderåsens Golfklubb. Vill ni ha årsavgiften på en faktura, så väljer du alternativet faktura i nästa steg.

 

5. Här kommer köpinformation om avgifterna du valt. Säkerställa att allt är rätt, klicka på nästa. 
 

6. Näst ut kommer villkor och köpinformation för respektive artikel. Läs igenom noga, klicka i ”jag accepterar” och klicka sedan på nästa.
 

7. Du får upp för fråga om du vill logga in med din Swedbank Pay- konto. Har du inget, klicka på ”Betala utan inloggning”. 
 

8. Nu kommer du till sidan där du gör ditt val gällande betalningsalternativ. Här kan du välja mellan Swish, Kort, Faktura eller Kredit/Delbetalning. Genomför enligt de betalsätt du valt. 
 

9. Betalningen verifieras och när det är klart får du upp ditt kvitto. Ditt kvitto hittar du även i ett senare skede inne på mina inställningar. För att avsluta betalningen och komma tillbaka till första steget, klicka på slutför. 

Betalningsförfarande för dig ÖNSKAR autogiro.

1. Logga in på Min Golf
 

2. Klicka på ”Obetalda avgifter” direkt på startsidan, den ligger bredvid knappen hitta starttid och registrera HCP om du har avgifter att betala.
 

3. Markera dina avgifter som du önskar att betala. Du markerar genom att klicka i de lilla gråa rutorna bredvid enskild avgift. (De gråa rutorna finns längst till höger.) 
 

4. Klicka på knappen ”Ansök om autogiro” för att komma vidare. 
 

5. Fyll i uppgifterna med personuppgifter och bankuppgifter. Klicka på ansök.
 

6. Skicka din blankett till klubben via mail eller post. Blanketten får du av din bank och är ett intyg på att vi som klubb har ditt medgivande gällande dragning på autogiro.
 

7. Därefter hanterar banken kopplingen till klubben och vårt system som hanterar autogiro. Banken och klubbens klient gällande Autogiro validerar. Efter det tar klubben över och lägger in aktuella avgifter baserat på månadsbasis. Du är nu klar och din månadsavgift dras från det konto du uppgett.

ngen och komma tillbaka till första steget, klicka på slutför. 

 

Köpevillkor Årsavgifter
 

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift.
Avgifterna gäller för perioden 2024-01-01—2024-12-31.
Spelavgiften är berättigad till friskvård För mer information kring regler runt friskvård, se mer information på Svenska Golfförbundets sida. https://golf.se/friskvardsbidrag


Årsavgiften och medlemskapet gäller för ett kalenderår.  Medlem har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift och spelavgift i händelse av utträde eller uteslutning under pågående verksamhetsår. Betalningsskyldighet inträder för senast vald medlems- och spelrättskategori vid övergången till nytt verksamhetsår. Meddelande om utträde och byte av medlems- och spelrättskategori ska skriftligen göras senast den 30 november året före verksamhetsåret (2023-11-30). Om detta inte inkommit fortlöper nästkommande årsmedlemskap med samma medlemskapsform som innevarande år.
 

Vid eventuell längre tids skada, förorsakad genom olycksfall, kan klubbens försäkring täcka en del av årsavgiften. Vid sådan skada behövs ett skriftligt läkarintyg och utförlig beskrivning om vad som har skett. Detta lämnar klubben vidare till vårt försäkringsbolag som tar ställning till ev. ersättning.

Vid eventuell längre tids skada (ej orsakad av olycksfall) eller sjukdom, ska detta kunna påvisas genom skriftligt läkarintyg och utförlig inkommen beskrivning. Denna sjukdom eller skada skall ej tidigare ha förekommit och skall kunna påvisas att den inträffat efter erläggande av årsavgiften. Styrelsen tar då ställning till om ev. ersättning för del av årsavgiften kan utgå.

Styrelsen administrerar hanteringen av medlems- och spelavgifterna och beslutar om fakturering- och betalmodeller. Om Golfklubben medgett medlemmen att delbetala medlems- eller spelavgift över en längre tidsperiod, och medlemmen inte fullgör sådan betalning, har Styrelsen rätt att kräva att medlemmen ska slutbetala medlems- eller spelavgiften i enlighet med dessa stadgar och de regler som årsmötet beslutat.

Beroende av vilket betalsätt du har valt, uppstår ett skuldförhållande mellan Swedbank Pay och dig. Swedbank Pay kan i förekommande fall begära en kreditupplysning. Observera att det inte är Söderåsens Golfklubb som begär denna upplysning, utan den hanteras av Swedbank Pay. Det råder banksekretess mellan dig och Swedbank Pay

 

Information - Video & Lathundar

Nedan är en instruktionsfilm,manualer och lathundar som beskriver flödet för hur du som medlem betalar din årsavgift via Min Golf. Dessa går igenom steg för steg hur en betalning genomförs. Vi rekommenderar varmt att du läser igenom dessa innan du börjar din betalning.

Betalningsaltenativ
När ska jag betala?
Betalning EJ autogiro
Betalning Autogiro
Köpevillkor
Lathundar
bottom of page