top of page
tannus_sgk08_003.tiff.jpg

Vacker,
Omväxlande,
Utmanande...

Söderåsens GK har under åren utvecklats till en känd och respekterad golfklubb.
 

Banan har en relativt tuff inledning där tvåan tillhör ett av banans bästa och framförallt svåraste hål. Utslaget är inramat av en trädridå och det perfekta utslaget här är en svag fade. Efter ett sådant utslag kräver hålet dessutom ett mycket bra inspel över vattenhindret som vaktar green och kort om de vita pinnarna som står bakom den. Lyckas du sedan även bemästra det tuffa korthålet som följer har du fått en bra start!
 

Efter nio hål passerar man klubbhusområdet. Fika!
Vid utslaget på tian, se upp för vattenhindret till höger!

Det elfte hålet kräver en bra drive och framförallt ett inspel på rätt platå på den stora greenen. På tolvan är det bra birdieläge om inte några av de pampiga och vackra ekarna ligger i vägen efter ditt utslag.

 

Avslutningshålen är ganska enkla om man inte drabbas av högmod. Det sista hålet är en par-4 som faktiskt går att nå med drivern om förutsättningarna är gynnsamma.

Bild hål 4 2011.jpg

En bana man aldrig tröttnar på att spela...

STATUS BANA - ÖVNINGSOMRÅDE / DRIVINGRANGE

BANSTATUS!

 ORDINARIE BANAN ÄR STÄNGD FÖR SÄSONGEN

VINTERBANAN ÄR ÖPPEN

Golfbil/Scootrar Ej tillåtet!

OBS!

Från 1 november gäller spel från matta på hela spelfältet!

Korthålen avstängda för säsongen och spelas därmed från matta!

Tillfälliga Lokala Regler
 

Droppzon hål 3

 Om en spelares boll är i spelförbudszonen på hål 3 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i spelförbudszonen har spelaren följande lättnads alternativ:

 • ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1f eller

 • som ett extra alternativ, ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen beläggen till höger om spelförbudzonen

 Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 

 

Lägesförbättring

När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klipps till fairway höjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt Den ursprungliga bollens läge

 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten ett scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar

 • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Får inte vara närmre hål än referenspunkten och måste vara på spelfältet

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel, måste spelaren välja en punkt
att placera bollen på och använda procedurerna för att återplacera en boll enligt
reglerna 14.2b(2) och 14.2c

Uppdaterad 2023-11-27 (08:15)

Banstatus
Aktuellt Bokningsläge

AKTUELLT BOKNINGSLÄGE

Icon_Sågkflagga_Fylld.png

BANFAKTA

 • Park- och skogsbana

 • 18 hål,  Par 71

 • Längd (gul tee) 5.575 meter

 • Spelklar 1970

 • Banarkitekt - Thure Bruce och Bengt Kadefors

 • Kiosk/Restaurang/Servering efter hål 9

 • Toalett efter hål 6,9 och 13

LOKALA REGLER/ BOKNINGSREGLER

PLANERADE BANARBETEN

En gång per månad stänger vi banan för spel så vår duktiga banpersonal får möjlighet att arbeta med större arbeten såsom dress- och luftning etc. på ett effektivt och säkert sätt. Allt för att höja kvalitén ytterligare så att vår bana blir ännu bättre!

 

Är väderleken med oss påbörjas arbetet på söndagseftermiddagen och avslutas på måndagsförmiddagen 

Vi tackar för att ni visar hänsyn och hoppas att ni uppskattar banpersonalens insats och deras fina engagemang.

Planerade arbeten på banan under 2023 är:

 • 19/3   från kl. 15.00  till den  20/3   kl.11.00

 • 23/4   från kl. 16.00  till den  24/4   kl.11.00

 • 14/5   från kl. 15.00  till den  15/5   kl.11.00

 • 11/6   från kl. 16.00  till den  12/6   kl.11.00

 • 13/8   från kl. 15.00  till den  14/8   kl.11.00

 • 10/9   från kl. 15.00  till den  11/9   kl.11.00

 • 22/10 från kl. 15.00  till den  23/10 kl.11.00

SLOPE

SCOREKORT

Hål 1-9

Hål 10-18

Sol.png

VÄDERPROGNOS

BANGUIDE

Banguide
Soderasen_IMG_5483_W2 banan från slagghö

Vi har alltid skämt bort våra medlemmar och gäster med fina greener. En del av hemligheten bakom dessa greener sägs komma från den stora slagghögen som ligger nästan mitt i banan.
 

Denna slagghög är en rest av den skånska gruvepoken och när brytningen upphörde i mitten av 1960-talet hade en enorm slagghög bildats vid gruvan. När banan byggdes för nästan fyrtio år sedan använde man sig av bland annat detta ”slagg” för att bygga upp greenerna. Med ens tog växtligheten fart och banan fick snabbt ett gott rykte för sin fina kondition.
 

Banarkitekt blev Ture Bruce och han ritade banan runt den 30 meter höga slagghögen som för övrigt är med på klubbens emblem med en golfboll på toppen. 1970 stod banan klar.

Söderåsens GK har under åren etablerat sig som en känd och respekterad golfklubb med en välskött bana. Klubben arrangerade Siab Open (senare NCC Open) på Challenge- och Telia Tour hela elva gånger.

 

Ett tips från bansidan är att de flesta greenerna lutar mot slagghögen!!
 

Lycka till med golfrundan.

Soderasen_IMG_5366_hål_3.jpg

Lutar alla greener mot slagghögen?

bottom of page