top of page
Kommitte.jpg

Golfveckan 2024

GOLFVECKAN 2024
 

Det börjar dra ihop sig till årets Golfvecka och anmälan öppnar Lördag den 1 juni. Vi ser fram emot en fantastisk vecka med roliga tävlingar och många deltagare.

På denna sida kan ni ta del av information om respektive tävling och vill ni anmäla er och få ytterligare information finns det en länk under varje anslag nedan, där ni länkas vidare till mingolf.se Tävlingsinformation och tävlingsbestämmelser finns också på klubbens hemsida.

Inför varje tävling erhåller deltagarna en folder där det även finns information om klubbens extratävlingar, ca.tid för prisutdelning mm.

Under veckan tävlar många, vid anmälan kan man få önska tidig eller sen start, vi har däremot ingen möjlighet att tillgodose andra önskemål. Vid anmälningar till par & lagtävlingar skall samtliga deltagare anmälas vid anmälningstillfället.
Vi ser gärna att ni betalar era startavgifter och ev. tävlingsgreenfee i samband med anmälan eller i god tid före tävling, detta för att minimera samlingar i reception och kansli.

Under veckan kommer restaurangen arrangera diverse happenings och efter att veckans sista tävling Din-X, spelats färdigt och när den fysiska prisutdelningen (ca.kl.19:00) för denna tävling är klar, avslutas golfveckan i sedvanlig ordning med musikunderhållning och samkväm på restaurangens uteservering.

Varmt Välkomna till årets Golfvecka!

//Tävlingskommittén

Golfveckan 2024.png
Golfveckan sponsorer 2024.png

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

ANMÄLAN TILL TÄVLING

Det är i regel möjligt att anmäla sig till tävling när tävlingsprogrammet är anslaget. Undantag gäller för tävlingar som ingår i golfveckan Till dessa tävlingar går det att anmäla sig fr.o.m. den 1 juni (Guldmedlem fr.o.m. 15 maj)

När restriktioner från myndigheter hindrar oss för att tävla är anmälan stängd tillsvidare.
 

Anmälan till tävling kan göras på följande sätt:
- via internet (mingolf.golf.se)
- via golfterminalen (vid kansliet)
- via receptionen (direkt eller per telefon)
 

- För deltagande ska årets spelavgift för aktivt medlemskap vara erlagd.
- Anmälningstiden utgår som regel kl. 12.00 två(2) dagar innan tävlingen om inte annat angivits.
- Anmälan som ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande vad beträffar anmälningsavgifter.
- Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits.
- Önskan om tidig respektive sen start kan medges.
Övriga önskemål medges ej.
- Spelaren ska se till att exakt handicap är uppdaterad i GIT.
Om handicapen är fel ska spelaren justera detta i före start.
- Anmälningsavgiften ska betalas före start samtidigt som greenlagare uppvisas.

Efteranmälan förekommer ej, men reserv kan efter lottning ersätta utebliven deltagare för att fylla ut ev. 2-boll till 3-boll.

 

STARTLISTA
Startlista publiceras på golf.se och på anslagstavlan senast dag före tävling.

STARTAVGIFTER/TÄVLINGSGREENFEE
- Singel: 150 kr/spelare. Par: 300 kr/par.
Juniorer erlägger halv startavgift. Startavgiften kan vara högre vid speciella tävlingsarrangemang, se inbjudan.
- Gästande spelare betalar, utöver startavgift en (reducerad) greenfee som är 400 kr

 

ÅTERBUD
Spelare som anmält sig och inlottats i tävling och som uteblir från start utan giltigt skäl och utan att anmäla detta skall debiteras dubbel startavgift och kan avstängas från att delta i tävlingar under viss tid.

RESERVER
Spelare som anmält sig till reservlistan har själv skyldighet att kontrollera om plats erhållits i tävlingen.

I övrigt gäller ”Återbud” enligt ovan.
 

HANDICAP
Alla med hcp 54 och lägre får delta i tävlingar men vissa tävlingar har handicaprestriktioner.

HCP-KLASSER (om inget annat anges)
A: +2,0 -12,4   B: 12,5-21,4   C: 21,5-36  D: 37-54   

Se alltid inför respektive tävling.
Partävlingar delas lika i klasser vid lottning om inget annat anges.

TEE I HANDICAPTÄVLING
Om inget annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee.

PAUS
Under tävling har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

SCORING AREALämna inte ”scoring area” förrän du är övertygad om att scorekortet är korrekt ifyllt, signerat och ev. regelfrågor är lösta.

 

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker normalt omedelbart efter att en tävling är färdigspelad om inte annat anges
Om pristagare har förhinder att delta på prisutdelningen kan priser avhämtas senast en(1) vecka senare på kansliet.

 

TRANSPORTMEDEL
Under en rond får en spelare, eller dennes caddie, inte åka med någon form av motoriserat transportmedel, annat än med uppvisande av tillstånd från sin hemmaklubb, eller i undantagsfall med tillstånd från aktuell tävlingsledning.

CADDIE 
Vid samtliga tävlingar har spelare rätt att använda sig av caddie. Undantag är juniortävlingar

ÖVRIGT
Husdjur får ej medtagas vid tävling.
Läs på anslagstavla före tävlingen om särskilda tillfälliga lokala regler gäller för dagen.
I övrigt gäller bestämmelserna i SGF:s ”Spel- och tävlingshandbok

Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Tävlingsbestämmelser 2024 (*pdf)

bottom of page