top of page

Race to No.1 - HIO Challenge

Alla medlemmar och greenfeegäster som gör en HIO under säsongen 2023 (1 April – 17 September) och som har anmält sig, blir inbjudna till Årets avslutningsfinal på klubben.