Tävling.jpg

"I´d like to see the fairways more narrow.
Then everybody would have to play
from the rough just like me"


//Seve Ballesteros

Tävlingsinformation

HUR PÅVERKAS ÅRETS TÄVLINGAR AV CORONA?

Söderåsen följer Svenska Golfförbundets rekommendationer:
I enlighet med myndigheternas allmänna rekommendationer kring idrottstävlingar kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni inom vissa ramar.

Klubb- och distriktstävlingar för barn, ungdomar och vuxna kan arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking har startat (se status för årets förbundstävlingar). 
 

Samtliga tävlingsarrangörer ska:

► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021
(se nedan).

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel. Information om regionala råd hittar du här.
 

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2021

I ett avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under coronapandemin. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. Ladda ner de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren

 

Viktiga uppdateringar i 2021 års version 

I enlighet med aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har en hel del uppdateringar gjorts i årets upplaga av de tillfälliga tävlingsvillkoren, jämfört med 2020. Det är viktigt att samtliga tävlingsarrangörer tar del av och följer årets version. 

Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna. För mer detaljer, se dokumentet.

✓ Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

✗ De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

✓ Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

✓ Publik tillåts på golftävlingar. Från 1 juli max 600 åskådare, alternativt 3 000 vid anvisad sittplats. Om publik tillåts är tävlingen att betrakta som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, varvid ordningslagen träder i kraft. 

✓ Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

✓ Caddieförbudet hävs. Från 1 juli blir det återigen tillåtet med caddies på de tävlingar och tourer som i sina ordinarie tävlingsvillkor tillåter caddies.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

ANMÄLAN TILL TÄVLING

Det är i regel möjligt att anmäla sig till tävling när tävlingsprogrammet är anslaget. Undantag gäller för tävlingar som ingår i golfveckan Till dessa tävlingar går det att anmäla sig fr.o.m. den 1 juni (Guldmedlem fr.o.m. 15 maj)

När restriktioner från myndigheter hindrar oss för att tävla är anmälan stängd tillsvidare.
 

Anmälan till tävling kan göras på följande sätt:
- via internet (mingolf.golf.se)
- via golfterminalen (vid kansliet)
- via receptionen (direkt eller per telefon)
 

- För deltagande ska årets spelavgift för aktivt medlemskap vara erlagd.
- Anmälningstiden utgår som regel kl. 12.00 två(2) dagar innan tävlingen om inte annat angivits.
- Anmälan som ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande vad beträffar anmälningsavgifter.
- Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits.
- Önskan om tidig respektive sen start kan medges.
Övriga önskemål medges ej.
- Spelaren ska se till att exakt handicap är uppdaterad i GIT.
Om handicapen är fel ska spelaren justera detta i före start.
- Anmälningsavgiften ska betalas före start samtidigt som greenlagare uppvisas.

Efteranmälan förekommer ej, men reserv kan efter lottning ersätta utebliven deltagare för att fylla ut ev. 2-boll till 3-boll.

 

STARTLISTA
Startlista publiceras på golf.se och på anslagstavlan senast dag före tävling.

STARTAVGIFTER/TÄVLINGSGREENFEE
- Singel: 130 kr/spelare. Par: 260 kr/par.
Juniorer erlägger halv startavgift. Startavgiften kan vara högre vid speciella tävlingsarrangemang, se inbjudan.
- Gästande spelare betalar, utöver startavgift en (reducerad) greenfee som är 350 kr

 

ÅTERBUD
Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symptom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna klubben.Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas en sådan spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp (tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 1.18.5

Spelare som anmält sig och inlottats i tävling och som uteblir från start utan giltigt skäl och utan att anmäla detta skall debiteras dubbel startavgift och kan avstängas från att delta i tävlingar under viss tid.

RESERVER
Spelare som anmält sig till reservlistan har själv skyldighet att kontrollera om plats erhållits i tävlingen.

I övrigt gäller ”Återbud” enligt ovan.

HANDICAP
Alla med hcp 54 och lägre får delta i tävlingar men vissa tävlingar har handicaprestriktioner.

HCP-KLASSER (om inget annat anges)
A: +2,0 -12,4   B: 12,5-21,4   C: 21,5-36  D: 37-54   

Se alltid inför respektive tävling.
Partävlingar delas lika i klasser vid lottning om inget annat anges.

TEE I HANDICAPTÄVLING
Om inget annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee.

PAUS
Under tävling har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

SCORING AREA
Lämna inte ”scoring area” förrän du är övertygad om att scorekortet är korrekt ifyllt och signerat.

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker normalt omedelbart efter att en tävling är färdigspelad om inte annat anges
Om pristagare har förhinder att delta på prisutdelningen kan priser avhämtas senast en(1) vecka senare på kansliet.

 

TRANSPORTMEDEL
Under en rond får en spelare, eller dennes caddie, inte åka med någon form av motorisert transportmedel, annat än med uppvisande av tillstånd från sin hemmaklubb, eller i undantagsfall med tillstånd från aktuell tävlingsledning.

CADDIE 
Vid samtliga tävlingar har spelare rätt att använda sig av caddie. Undantag är juniortävlingar

ÖVRIGT
Husdjur får ej medtagas vid tävling.
Läs på anslagstavla före tävlingen om särskilda tillfälliga lokala regler gäller för dagen.
I övrigt gäller bestämmelserna i SGF:s ”Spel- och tävlingshandbok

Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Soderasen_IMG_0021_W_HÃ¥l_2.jpg

Rengöring av boll?